Sanering – Så fungerar det

Behöver du få hjälp med sanering av en bostad där vanlig städning inte räcker till? Skälen kan vara många. Rökning, översvämning, brand eller kanske en längre tid av otillräcklig städning? Egentligen spelar orsaken ingen roll. Vi på Nordic Städ har varit med om det mesta och vet att det är slutresultatet som räknas.

Nordic Städ arbetar med förebyggande och miljövänlig skadedjursbekämpning vilket innebär att man alltid ser till alternativa metoder där dessa är fullgoda alternativ till kemisk bekämpning. Arbetet inleds med en analys av det aktuella problemet och en handlings- och saneringsplan tas fram enligt överenskommelse med kunden.

  

Om du har problem kan vi erbjuda:

Sanering av bostadsohyra och andra skadedjur

Sanering av träskadeinsekter

Etablering av gnagarskydd och bekämpning av gnagare

Fågelsäkring och fågelsanering

Desinfektion av mikroorganismer

En rad andra saneringar relaterade till vårt tjänsteutbud