Rivning

VI HJÄLPER DIG MED RIVNING I STOCKHOLM

Om du är i behov av en rivning i Stockholm eller annan del av Sverige är vi företaget för dig. Vi utför även sanering av olika slag, inklusive asbest- och PCB-sanering samt sanering av miljöfarligt avfall. Golvslipning, bilningsarbete och selektering vid rivning ingår också i vår repertoar. Anlita oss när du vill få jobbet gjort snabbt av en aktör som har alla behövliga tillstånd och erfarenhet för att arbeta säkert.

Vi river hos privatkunder, då kan det handla om allt från tapeter, badrum och rivningar inför stambyten. Vi åtar oss även större jobb, exempelvis rivningar i stora kontorskomplex som ska byggas om av företag. Vi utför rivningsarbeten i hela landet.

Miljötänk med dammfria rivningar

Vi utför även så kallade dammfria rivningar där det behövs. Det betyder att vi täcker hela arbetsområdet och håller dammet borta från övriga fastighetsytor.

Vi månar om miljön och sorterar och återvinner alla rivningsmassor innan vi transporterar iväg dem.

Utöver rivning i Stockholm utför vi även en rad andra tjänster inom sanering och renoveringar. Vi tar oss an uppdrag som många andra aktörer undviker, till exempel sanering av PCB, asbest eller andra föroreningar som kan vara mycket farliga. Vi har alla tillstånd som behövs för att utföra dessa typer av arbete och ser till att både du som kund och vår personal skyddas under arbetets gång.

Vårt professionella team är redo för din tjänst hela tiden. Bara kontakta oss, vi ska göra resten.