Nordic Universal Company är engagerat i att hålla alla aspekter av dina bostäder rena genom att ta hänsyn till människors hälsa och arbetsförhållanden. I linje med detta mål är dess erfarna och utbildade personal alltid i full service för sina värdefulla kunder, syftar till att erbjuda smidiga, pålitliga och kontinuerliga tjänster.

KORRIGT UTRUSTNING OCH KEMIKALIER

Vi tillhandahåller exakta lösningar för varje fält och sektion med rätt teknikspår och kemikalier som är bestämda för varje punkt och rengöringskraven och vi får snabba resultat. En telefon räcker för att märka vår skillnad.

Ring till oss: 08 764 64 64

KONTAKTA OSS